• cuisine.png

อาหารที่ Umine ใช้ส่วนผสมตามฤดูกาล

Umine ให้ความใส่ใจเป็นอย่างสูงในการเลือกส่วนผสมที่แขกทาน
เราได้รับผักอินทรีย์และข้าวจากฟาร์มที่หดตัว สำหรับน้ำเราใช้น้ำฤดูใบไม้ผลิที่ได้รับเลือกให้เป็นน้ำ 100 อันดับแรกของคิวชู
โปรดเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารที่ Umine เช่นเนื้อวัวญี่ปุ่นชั้นดีกุ้งมังกรญี่ปุ่นหอยเป๋าฮื้อปรุงสุกบนตะแกรงหรืออาหารญี่ปุ่นแบบหลายคอร์ส